Co je rodinná terapie


Rodinná terapie je terapeutická metoda, která se snaží překonat problémy, se kterými klienti přichází, a podpořit prospěšné změny v celém rodinném systému. Vychází z předpokladu, že chování jednoho člena rodiny má vliv na všechny ostatní její členy. Je přirozené, že se rodiče a děti navzájem silně ovlivňují. Cílem terapie je vést klienty nejprve k pochopení tohoto vlivu a následně vyřešení situace, která se dosud stále opakovala a pro kterou rodina již nenacházela sílu či vhodný způsob řešení.
Přerušením nevhodných postupů se všem členům uleví a rodina objeví funkční způsoby k zlepšování vzájemných vztahů či řešení konkrétního problému.

Kdy je rodinná terapie vhodná


  • Když nám spolu není dobře (rozvody, neshody a hádky mezi rodiči)

  • Když chceme zlepšit vzájemnou komunikaci

  • Když potřebujeme podpořit při uspořádání vztahů a pravidel mezi rodiči a dětmi

  • Když změna v rodinném systému je nad naše síly (narození dítěte, sourozence, nástup do mateřské školky a pečujícího rodiče do práce, dospívání dětí, úmrtí v rodině apod.)

  • Když si nevíme rady při výchovných potížích s dětmi

  • Když potřebujeme pomoci s traumatickou událostí, která ovlivňuje běžný chod rodiny

  • Když se některý ze členů rodiny potýká s psychickými problémy (úzkostné stavy, pomočování u dětí, noční děsy, sebepoškozovaní aj.)

Jak terapie probíhá


Sezení vedou dva terapeuti.
Rodinné terapie se účastní všichni členové rodiny nebo alespoň někteří z nich. Terapeuti vytváří prostor k tomu, aby si členové rodiny mohli promluvit (s dětmi hravou formou) společně o dané situaci, kterou rodina potřebuje vyřešit, jak vznikla, kdo ji jak prožívá, co kdo potřebuje apod.
Pracuje se v pravidelných terapeutických sezeních, která se konají v předem dohodnutých termínech. Nejčastěji v intervalu 1 x za 2 – 3 týdny. Jedno sezení trvá zpravidla 60 minut, pokud se nedohodneme jinak. Rodinná terapie trvá přibližně 6 – 12 měsíců.
Každé terapeutické sezení má dvě části. První část trvá asi 45 minut, kdy terapeuti pomoci rozhovoru či neverbálních technik pomáhají rodině vytvořit si náhled na podstatu potíží a následně vytvořit prostor pro vhodnou změnu. V další asi 10ti minutové části probíhá otevřená reflexe mezi terapeuty, kdy rodina jen poslouchá. V posledních pěti minutách sdělíme klientům závěrečné poselství a domluvíme si čas dalšího setkání. Součástí závěrečného poselství bývá zpravidla úkol na doma, protože ze zkušenosti víme, že většina změn se odehraje spíše mezi sezeními v jejich důsledku, než během nich samotných.
Při své práci se terapeuti řídí Etickým kodexem rodinných a systemických terapeutů.
kontaktujte nás
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Cookie Consent with Real Cookie Banner