Mgr. Martin Krajča

Vážení rodiče,

prosíme vás tímto o alespoň 25 minut a pečlivé pročtení následujících podnětů, které mohou výrazně zmírnit rizika a případné negativní dopady pro vaše děti ve virtuálním světě. Jedná se o zcela novou tématiku, kterou jsme během našeho vlastního dospívání nezažili. Většina zde dále uvedených jevů je natolik specifická a novodobá, že vyžaduje malé do-vzdělání i na straně nás dospělých.

Pro získání řidičského průkazu na osobní automobil je v ČR jasná věková hranice a zřejmě se shodneme, že tato hranice má praktický smysl. Byť možná i vaše dítě na ZŠ by zvládlo samostatnou jízdu, pokud byste jej naučili základy řízení a dali mu klíče, určitě vás napadne pár dobrých důvodů, proč to nedělat.

Přístup k dětem a pravidlům chování na internetu je také vhodné rozlišovat podle věku. Tím, kdo rozhoduje o tom, jak rychle naskočí vaše dítě do virtuálního světa, jste na prvním místě vy. Záleží, kdy mu k tomu poskytnete technologie (kdy mu koupíte první „vůz“ – většinou chytrý telefon či počítač – umožňující pohyb v kyberprostoru) a jaké nastavíte pravidla k jejich využívání. Základní doporučení pro jednotlivé věkové kategorie 6 – 10 let, 10 – 13 let a od 13 let výše naleznete na odkaze č. I.

Dětem je vhodné rozšiřovat jejich kompetence a čas na internetu, či ve světě počítačových her, velmi pozvolna a podle věkových kategorií. Snažit se limitovat tento čas, či zakazovat aktivity na internetu až poté, co si na ně děti zvyknou – případně až při vzniku závislosti, může být pak oboustranně velmi náročné a vést k vyhroceným rodinným konfliktům. Jako i u jiných pravidel, je důležité, aby tato pravidla doma nastavovali stejně oba rodiče.

Aktivně se zajímejte, co a proč děti na chytrých telefonech, tabletech, herních konzolích a PC dělají, co sledují a probírejte s nimi jejich zkušenosti a vidění světa. Bavte se jak o kladech, tak rizicích dané činnosti (např. sdílení osobních videí aplikací Tik Tok, fotografií přes WhatsApp; vlastnění profilu na Tellonym…). Viz témata z okruhu č. II.; speciální informace o aplikaci Tik Tok v sekci III. a o aplikaci Tellonym v sekci IV.

Na prvním stupni ZŠ prosíme o podpoření stanoviska školy, že se vaše dítě obejde ve škole bez chytrého telefonu a chytrých hodinek (zvláště pak v 1 až 3 třídě, včetně hlavního času školní družiny). U některých dětí již na I. stupni pozorujeme známky závislosti a bažení po užívání chytrých telefonů, kdy pak žáci nejsou schopní respektovat pravidla školy a pokyny vyučujícího. To je samozřejmě významný rizikový faktor pro rozvoj této závislosti (a navazujícím selhávání ve škole) v dalších letech.

Pokud potřebujete telefonické spojení s dětmi např. z rodině-organizačních důvodů, doporučujeme dětem na prvním stupni zakoupení spíše analogového telefonu, tj. pouze se základními funkcemi určenými na hovor či příjem sms zpráv (pochopitelně mimo výuku).

Na ZŠ vedou pedagogové žáky na II. stupni k aktivnímu a efektivnímu využívání chytrých telefonů a možnostech internetu, pokud taková činnost obohacuje či usnadňuje výuku, či např. umožňuje poslechem hudby lepší naladění na daný tvůrčí projekt (ve vyšších ročnících při hodinách VV). Užití chytrého telefonu je ale možné při výuce vždy pouze při svolení vyučujícího.

Prosíme rodiče o podpoření stanoviska školy, že samostatné on-line diskuzní třídní skupiny žáků jsou vhodné nejdříve na II. stupni ZŠ (WhatsApp, Facebook – messenger, atd.). Účast dětí v těchto skupinách a zapojení na sociálních sítích v raném věku výrazně zvyšuje riziko kyberšikany či závislostního chování, navíc zcela mimo dosah kontroly školy. Mělo by být na každém žáku školy, zda se chce či nechce skupin zúčastnit. Škola podporuje na prvním místě přirozenou fyzickou komunikaci mezi žáky ve třídě.

V rámci rodičovských diskuzních skupin prosíme vždy o ověřování důležitých informací přímo s třídním učitelem.

Doporučené texty:

 1. Základní doporučení pro rodiče pro chování dětí na internetu a sociálních sítích vzhledem k věku (týká se jak užívání PC, tak chytrých telefonů, tabletů s přístupem on-line) 18 str
  https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/74-pravidla-bezpecneho-chovani-na-internetu-pro-rodice-2015/file
 2. Úvod do problematiky pro rodiče (i pro děti), každý list 2 str.:
  Kyberšikana – přes telefon či internet https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/78-bud-v-bezpeci-kybersikana/file

Děti a Facebook https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/91-bud-v-bezpeci-deti-a-facebook/file
Sociální sítě https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/80-bud-v-bezpeci-socialni-site-zakladni-pravidla/file
Závislostní chování https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/85-bud-v-bezpeci-zavislostni-chovani/file
Mobilní telefon (chytré telefony) https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/89-bud-v-bezpeci-nastaveni-mobilniho-telefonu/file
Sexting – rizikové sdílení intimních materiálů on-line https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/81-bud-v-bezpeci-sexting/file
Kybergrooming – online komunikace útočníka (nejčastěji sexuálního) s dítětem, jejímž cílem je přimět dítě k osobnímu setkání. https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/82-bud-v-bezpeci-kybergrooming/file
Sharenting – přílišné sdílení informací rodičů o dětech (videa, fotografie) na sociálních sítí. https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/108-sharenting-web/file

Hoax – šíření poplašných zpráv a „fake news“ https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/90-bud-v-bezpeci-hoax/file
Webcam trolling https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/79-bud-v-bezpeci-webcam-trolling/file

Bezpečné heslo https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/91-bud-v-bezpeci-deti-a-facebook/file
Internetové nakupování https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/92-bud-v-bezpeci-rizika-internetoveho-nakupovani/file

 1. Aplikace Tik Tok:
  Jakž takž jsme pochopili Facebook. Jenže děti nám mizí na TikTok.
  https://www.flowee.cz/civilizace/5625-jakz-takz-jsme-pochopili-facebook-jenze-deti-nam-mizi-na-tiktok?highlight=WyJ0aWt0b2siXQ==

Jak bezpečně (zejména pro děti) nastavit TikTok (bývalé Musical.ly)
https://365tipu.cz/2018/12/28/tip1261-jak-nastavit-soukromi-jak-bezpecne-zejmena-pro-deti-nastavit-tiktok-byvale-musical-ly/
Tiktok. Nejrychleji rostoucí sociální síť plná dětí; 49 nejsledovanější česko-slovenských účtů – https://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6823-tik-tok-infliuenceri

 1. Aplikace Tellonym:
  Tellonym? Co to je a proč se toho obávat pokud jde o děti

  https://365tipu.cz/2019/06/07/tip1371-tellonym-co-to-je-a-proc-se-toho-obavat-pokud-jde-o-deti/

Rozšiřující přehled, co se může dít na internetu i vašemu dítěti. Příklady z ČR (jde o starší vydání, v současnosti rizika narůstají):

Přes výše uvedené výčty možných rizik považujeme za důležité zdůraznit, že moderní technologie považujeme obecně za přínosné a ze strany školy vnímáme jako důležité je naše žáky učit efektivně, tvořivě a také i bezpečně používat.

Uvedené odkazy jsou vybrány ze stránek pro rodiče a pedagogy e-bezpeci.cz (odkaz: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/vzdelavani/tiskoviny-pro-ucitele-a-rodice). Na daných stránkách najdete mnoho dalších zajímavých podnětů, odborných zpráv a doporučení. Tipy o aplikaci Tik Tok jsme získali z naší spádové Pedagogické poradny pro Prahu 3 a 9 (http://ppp3a9.cz/). Systematickou prevenci pro žáky na naší ZŠ v této oblasti provádíme v součinnosti s organizací Bezpečně online (https://www.bezpecneonline.cz/).

Tyto informace byly sepsány v prosinci 2019. Je pravděpodobné, že např. za dva roky bude situace v oblasti virtuálních rizika a trendů chování dětí na internetu zase o kus odlišná.

V případě dalších podnětů pro vylepšení této stránky či souvisejících dotazů se prosím obracejte na:
školního psychologa Mgr. Martina Krajču, (m.krajca@zschvaleticka.cz),
metodičku prevence Mgr. Janu Bartákovou (j.bartakova@zschvaleticka.cz),
a nebo management školy.